Een ongeval met schade

Ben je slachtoffer van verkeersongeval met schade? Naast de heftige ervaring en de eerste schok moet je dan ook nog een heel aantal praktische zaken regelen.

Wij staan je graag bij om een correcte schadebegroting te maken. We bekijken samen welke stappen we kunnen ondernemen, zodat jij correct vergoed wordt.

Je bent niet verplicht akkoord te gaan met de regeling die je verzekeraar voorstelt.

Soorten schade

We maken een onderverdeling in 2 grote categorieën: die met materiële schade en die met lichamelijke schade.

Materiële schade

Je voertuig (dus niet alleen je auto) is beschadigd of zelfs total loss. Je hebt een vervangingsvoertuig nodig en er komen sleepof takelkosten in rekening.

Je kan ook andere materiële schadde hebben; een dure horloge die stuk is, je kledij, of adminstratieve kosten die je moest betalen na het ongeval.

Lichamelijke schade

Wanneer de andere partij aansprakelijk is voor jouw lichamelijke letsels, leggen wij je in detail uit hoe je jouw lichamelijke schade exact in kaart kan brengen. Alle kosten die verband houden met jouw letsel worden immers mee in rekening gebracht.

Uit ervaring weten we dat verzekeraars altijd eerst proberen om onderling tot een akkoord te komen. Deze blijken echter vaak onvolledig én onvoldoende. Denk maar aan alle dokterskosten, loonverlies en andere kostenplaatjes bij langdurige last. Neem snel contact op om op een correcte manier de vergoeding van je lichamelijke schade te bekomen.

Vergoeding van de zwakke weggebruiker

Goed om te weten: heb je als voetganger, fietser of inzittende van een voertuig schade geleden bij een verkeersongeval? Dan wordt jouw lichamelijke schade altijd vergoed. Het is niet van belang of je aansprakelijk bent voor het verkeersongeval. De verzekeraar van een betrokken voertuig moet de schade vergoeden. Er hoeft zelfs geen oorzakelijk verband te bestaan tussen het voertuig en de schade.